Wyciąg z Protokołu Konferencji Oddziału Brzeskiego Związku Polaków na Białorusi

razłamW ciągu minionego okresu kierownictwo ZPB nie zdobyło się nawet na wewnętrzną dyskusję nad możliwym reformowaniem organizacji w celu legalizacji chociażby części struktur. Zabrakło dialogu między centralą a terenem o koncepcji rozwoju, o strategii i taktyce, o dalszych losach organizacji i jej członków. Orgaizacje terenowe pozostawione są bez wsparcia, odczuwając brak szacunku, partnerstwa i współpracy. Wręcz odwrotnie, po ostatnim, Viii Zjeździe w wyniku wyborów nowego kierownictwa Związku obserwujemy niespotykany dotąd wzrost napięcia oraz zaistnienie sytuacji konfliktowych wewnątrz ZPB. Bezpośrednio dotknęło to również nasz oddział.
Obecnie Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi liczy ponad 900 aktywnych członków. Oprócz tych oddziałów, które przetrwały delegalizację i są nadal aktywne w: Baranowiczach, Nowej Myszy, Lachowiczach, Peliszczach, Pińsku, Berezie, Kobryniu – jest reprezentowany w Brześciu również przez Polską Szkołę Społeczną im. I. Domeyki (dyrektor – A. Jaroszewicz, 18 nauczycieli, 820 uczniów, 2 drużyny harcerskie im. R. Snarskiego – 72 osoby, gromadkę zuchową 30 osób), chór akademicki „ZGoDA” (kierownik i dyrygent R. Połuchin – 30 osób), zespół wokalny „Ars-Libera” (kierownik R. Połuchin – 8 osób), Stowarzyszenie Twórców Ludowych (prezes S. Karpol – 35 osób), Stowarzyszenie Plastyków Polskich „Mostek” (prezes A. Kondraciuk – 8 osób), Klub inteligencji Katolickiej (kierownik H. Paniszewa – 20 sób), dział opieki nad miejscami pamięci narodowej (E. Lickiewicz – 9 wolontariuszy), Uniwersytet Trzeciego wieku (kierownik T. Puńko – 35 osób), zespół redakcyjny kwartalnika „Echa Polesia”, Koło lekarzy polskich (9 osób), centrum informacji Europejskiej (3 osoby), dział turystyczno-krajoznawczy (3 osoby).
Dokonania Brzeskiego Oddziału, jego członków i struktur są powszechnie znane i cenione. PSS im. i. Domeyki od 25 lat jest głównym ogniwem oświaty polskiej w Brześciu i obwodzie brzeskim. Organizowane przez nas Festiwale „Brzeska jesień z polską piosenką”, Moniuszkowski Festiwal Wokalny pod patronatem prof. M. Fołtyn, „Z piosenką do Europy” oraz Festiwale Sztuki Współczesnej stały się ewenementem kulturalnym w skali kraju. Szkoła organizuje kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi. Na studia wyższe do Polski dostaje się rocznie około 200 absolwentów naszej Szkoły. Nasz dział turystyczny organizuje i wspiera wyjazdy na kolonie do Polski dzieci z obwodu brzeskiego – ok. 400 osób w ciągu wakacji. Dział opieki nad miejscami pamięci narodowej tylko w 2012 roku zrekonstruował 5 grobów żołnierzy WP w Baranowiczach oraz koordynował prace renowacyjne na 40 grobach polskich na cmentarzu rz.-kat. w Pińsku, nie licząc akcji porządkowych na cmentarzach w Brześciu, Kamieńcu, Wysokim, Baranowiczach, Prużanach…
Już świeżo po wyborze na prezesa ZPB, pan M. Jaśkiewicz wraz z prezesem Rady Naczelnej A. Mickiewicz potajemnie poczynili pewne kroki, zmierzające ku dyskredytacji Oddziału Brzeskiego ZPB w MSZ RP, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w innych fundacjach w Warszawie i placówkach konsularnych RP. Pomijając inne, lecz podobne dziwne „inicjatywy” nowe kierownictwo, wbrew wewnętrznej wcześniejszej decyzji zebrania aktywu Oddziału Brzeskiego ZPB o przeprowadzeniu konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dniu 15 maja br., nagle postanowiło przeprowadzić „swoje” wybory w terminie innym, w dniu 28 kwietnia, i, zwoławszy do restauracji grupę około 30 osób, złożoną generalnie ze spokrewnionych ze sobą osób, takie „wybory” przeprowadziło. Warto nadmienić, że w wyborach tych nie uczestniczył żaden z liderów aktualnych struktur oddziału Brzeskiego ZPB, oraz że wybory te nie możemy uznać za ważne, a ich wyniki – za wiążące.
Oddział Brzeski ZPB jest znany z nieustannych wysiłków wspólnotowego działania na rzecz obrony polskich wartości patriotycznych, na rzecz rozwoju oświaty i kultury polskiej na Białorusi. Również i w w/w. sytuacji, dbając o autorytet Związku oraz o zachowanie stosunków partnerskich, próbowaliśmy zapobiec nasilaniu się eskalacji konfliktu, rozpętanego przez prezesa Jaśkiewicza w czasie wielkopostnym, w okresie Wielkiego Tygodnia. Przez Zarząd Oddziału zostało wypracowane i skierowane do wszystkich stron zainteresowanych stosowne „Oświadczenie”. Niestety Zarząd ZPB całkowicie zlekceważył jego treść, i „na słowo” uwierzył prezesowi M. Jaśkiewiczowi, nawet nie sprawdziwszy zgodności jego decyzji ze Statutem, pośrednio ujawniając przez to m.in. brak zainteresowania sprawami w terenowych strukturach ZPB oraz obojętność wobec trosk i losów poszczególnych członków, z których wielu przez ćwierć wieku wniosło ogromne zasługi na rzecz pracy społecznej w szeregach ZPB.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę destrukcyjne i skrajnie szkodliwe działania wobec naszego oddziału popełniane przez prezesa ZPB M. Jaśkiewicza, bierność i obojętność Zarządu ZPB, brak jakiegokolwiek znaczącego wpływu na decyzje Rady Naczelnej ZPB, mając na celu obronę naszego wieloletniego dorobku, naszych struktur i ludzi, przeciwstawiając się bezprawiu i łamaniu Statutu oraz wszelkich zasad moralnych, nie mając innych możliwości wpływu na naprawę zaistniałej sytuacji, lecz także w poszukiwaniu innych konstruktywnych rozwiązań w celu kontynuacji działalności na rzecz zachowania dziedzictwa naszych przodków, krzewienia tradycji, kultury i oświaty polskiej w środowisku mniejszości polskiej w obwodzie brzeskim,
POSTANAWIAMY:
1. Kontynuację naszej działalności w ramach struktur Społecznego Zjednoczenia „Związek Polaków na Białorusi” uznać za niecelową. Zaznaczamy przy tym, ze każdy członek Oddziału Brzeskiego ZPB ma wolne prawo wyboru co do powyższej decyzji.
2. W miejsce zlikwidowanego Oddziału Brzeskiego ZPB powołać organizację z roboczą nazwą „Forum Polskich inicjatyw Lokalnych”, przyznając jej prawa spadkobiercy m.in. majątku ruchomego, znajdującego się w posiadaniu i użytkowaniu liderów poszczególnych struktur.
3. Poinformować Prezesa ZPB, Prezesa Rady Naczelnej ZPB, Konsulat Generalny RP w Brześciu, inne zainteresowane strony o decyzji konferencji Oddziału Brzeskiego ZPB z dnia 15 maja 2013 r.
4. Likwidować stronę internetową www.zpb-brzesc.pl.
5. Wprowadzić stosowne zmiany w nazwy poszczególnych struktur organizacyjnych, miejscowe oddziały reorganizować w Polskie Centra Kulturalno-Oświatowe na czele z koordynatorami.
6. W celu wypracowania statutu, zasad, form i kierunków działalności, przeprowadzenia rejestracji państwowej oraz innych niezbędnych mechanizmów funkcjonowania, powołać roboczą grupę w składzie: Paniszewa Hanna, Jaroszewicz Alina, Lickiewicz Eugeniusz, Kondraciuk Alina, Połuchin Rusłan, Karpol Stanisława, Boradyn wojciech, Silkiewicz Andrzej, Sokoł wiktor, Puńko Teresa (Brześć), Szustał Jadwiga (Baranowicze), Prudnikowa Janina (Lachowicze), Karpowicz Sabina, Nowik Halina (Bereza), Zarzecka Maria (Siechniewicze), okołotowicz Maria (Nowa Mysz), Mickiewicz Halina (Peliszcze), Mickiewicz Adam (Peliszcze), Kaczan Helena (Kobryń).
7. Ustalić, że do czasu rejestracji „Forum Polskich inicjatyw Lokalnych” koordynacje projektów i działalności struktur dokonywać będzie Rada Koordynatorów w składzie: Jadwiga Szustał (Baranowicze), Janina Prudnikowa (Lachowicze), Helena Kaczan (Kobryń), Halina Mickiewicz (Peliszcze), Maria okołotowicz (Nowa Mysz), Maria Zarzecka (Siechniewicze), Halina Nowik (Bereza), Halina Kościewicz (Bereza), Alina Jaroszewicz (Brześć – PSS im. i. Domeyki, redakcja „Echa Polesia”), Hanna Paniszewa (Brześć – Harcerstwo, chór „Zgoda”, KiK), Stanisława Karpol (Brześć – Stowarzyszenie Twórców Ludowych), Eugeniusz Lickiewicz (Prużana – obw. brzeski – dział opieki nad miejscami pamięci narodowej), Alina Kondraciuk (Brześć – Stowarzyszenie Plastyków Polskich „Mostek”), Teresa Puńko (Brześć – Uniwersytet Trzeciego Wieku), olga Popowicz (Brześć – dział metodyki nauczania języka polskiego, organizacja szkoleń dla nauczycieli), Julia Korsuncewa (Brześć – konkursy recytatorskie), Helena Parszyna (Brześć – polskie dyktanda i olimpiady języka polskiego), Lilia Potonia (Brześć – dział psychologii i arteterapii, charytatywny), Andrzej Silkiewicz, wojciech Boradyn (Brześć – dział turystyczny, organizacja wyjazdów kolonijnych obwodu brzeskiego), Sabina Karpowicz (Brześć-Bereza, dział kultury, udział w festiwalach wokalnych i konkursach), Ludmiła Kowalowa, Danuta Zboinska (Brześć, dział organizacyjny).
8. Skierować wyrazy wdzięczności i uznania naszym kolegom i koleżankom z ZPB za wieloletnią współpracę, za wierność naszym wartościom, za solidarność z naszym oddziałem. wyrażamy gotowość dalszej współpracy z poszczególnymi oddziałami i działaczami ZPB, PMS, innych organizacji polskich, zapraszając do wspólnych inicjatyw i projektów na rzecz oświaty i kultury polskiej, dokumentowania śladów polskości, ochrony miejsc pamięci narodowej na zasadzie partnerstwa.

Echa Polesia 2(38)2013
Kwartalnik Polaków
na Polesiu

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

Оставить свой комментарий

Поиск
Kalendarz
Maj 2024
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
My w Telegramie

Archiwa
Film o białoruskich Polakach
Kategorie
Kategorie
Вверх
© 2024    Kopiowanie materiałów strony polaki.org jest dozwolone wyłącznie z aktywnym linkiem   //    Zaloguj się